Neubau eines Hotels – Projekt 14

SONY DSC
SONY DSC
Motel Dominik Ansicht Tag 1 ZUSCHNITT
Motel Dominik Ansicht Tag 2 ZUSCHNITT
Motel Dominik Ansicht Zimmer 3
Motel Dominik Ansicht Zimmer 1